Åkebergveien 11

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 28.05.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse