Kommunerevisjonen

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO

Besøksadresse

Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO

Åpningstider

Uke 33

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 34

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 35

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor (jf. bystyrevedtak, sak 414/04). Kommunerevisjonen er organisert som en etat i kommunen, og har 45 heltidsansatte.

Kommuneloven med tilhørende forskrifter og revisjonsstandardene danner rammene for revisjonen. Det framgår av kommuneloven § 24-2. at revisjonen skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Med grunnlag i kommunelov med forskrifter og vedtak i Kontrollutvalget utfører Kommunerevisjonen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser. Som ledd i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen gjennomfører Kommunerevisjonen IT-revisjoner.

Kommuneloven finner du her.

Personvernerklæring for Kommunerevisjonen (PDF 0,1MB).


Etatsleder

Kommunerevisor

Unn Helen Aarvold

Mobilnummer: 91 67 99 31

E-post:

Avdeling for forvaltningsrevisjon (AFR)

Avdelingsdirektør

Hilde Ludt

Mobilnummer: 41 33 21 57

E-post:

Avdeling for regnskapsrevisjon (ARR)

Avdelingsdirektør

May-Britt Bratlie

Mobilnummer: 90 74 89 89

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsleder

Frode Grønvold

Mobilnummer: 91 67 99 45

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 861

Fakturaadresse: Oslo kommune Fakturasentralen, Kommunerevisjonen, Pb. 6532 Etterstad, 0606 OSLO