Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor (jf. bystyrevedtak, sak 414/04). Kommunerevisjonen er organisert som en etat i kommunen, og har 45 heltidsansatte.

Kommuneloven med tilhørende forskrifter og revisjonsstandardene danner rammene for revisjonen. Det framgår av kommuneloven § 24-2. at revisjonen skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Med grunnlag i kommunelov med forskrifter og vedtak i Kontrollutvalget utfører Kommunerevisjonen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser. Som ledd i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen gjennomfører Kommunerevisjonen IT-revisjoner.

Kommuneloven finner du her.

Personvernerklæring for Kommunerevisjonen (PDF 0,1MB).

Etatsleder

Kommunerevisor
Unn Helen Aarvold
Mobil

Avdeling for forvaltningsrevisjon (AFR)

Avdelingsdirektør
Hilde Ludt
Mobil

Avdeling for regnskapsrevisjon (ARR)

Avdelingsdirektør
May-Britt Bratlie
Mobil

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsleder
Frode Grønvold
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 861

Fakturaadresse: Oslo kommune Fakturasentralen, Kommunerevisjonen, Pb. 6532 Etterstad, 0606 OSLO

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@krv.oslo.kommune.no
Postadresse:
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO
Besøksadresse:
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO

Åpningstider

22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. juli — 4. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
5. august — 11. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag