Etater, foretak og ombud

Kommunerevisjonen

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO

Besøksadresse

Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO

Åpningstider

Uke 43

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 44

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Uke 45

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35

Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor (jf. bystyrevedtak, sak 414/04). Kommunerevisjonen er organisert som en etat i kommunen, og har ca. 50 heltidsansatte.

Kommuneloven med tilhørende forskrifter og revisjonsstandardene danner rammene for revisjonen. Det framgår av kommuneloven § 78 at revisjonen skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Med grunnlag i kommunelov med forskrifter og vedtak i Kontrollutvalget utfører Kommunerevisjonen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser. Som ledd i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen gjennomfører Kommunerevisjonen IT-revisjoner.

Kommuneloven finner du her.

Personvernerklæring for Kommunerevisjonen (PDF 0,1MB).


Etatsleder

Kommunerevisor

Unn Helen Aarvold

Mobilnummer: 916 79 931

E-post:

Avdeling for forvaltningsrevisjon (AFR)

Avdelingsdirektør

Lars Normann Mikkelsen

Mobilnummer: 916 79 949

E-post:

Avdeling for regnskapsrevisjon (ARR)

Avdelingsdirektør

May-Britt Bratlie

Mobilnummer: 907 48 989

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsleder

Frode Grønvold

Mobilnummer: 916 79 945

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 861

Fakturaadresse: Oslo kommune Fakturasentralen, Kommunerevisjonen, Pb. 6532 Etterstad, 0606 OSLO