Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn om Fyrstikkalléen 17 på Ensjø

Vi har forhandlet frem en avtale om gjennomføring av reguleringsplan for Fyrstikkalléen 17 på Ensjø. Avtalen er på høring med frist 16. desember 2016.

Kunngjøring 21.11.16: Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Fyrstikkalléen 17 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Fyrstikkalleen 17.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Sentral tverrforbindelse mellom Malerhaugveien og Grønnvoll allé og Grønvoll plass på Ensjø.

Kart

Dokumenter

Reguleringsplanen som utbyggingsavtalen bygger på ligger for tiden til politisk behandling. Reguleringsplanen ble sendt fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til politisk behandling 06.07.2016 og er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnummer 201311451.

Se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201311451.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist

Høringsfrist: 16. desember 2016

Har du spørsmål om avtalen?

Kontaktperson ved spørsmål: A. Alexander Liland
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

 

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.