Urtegata 9 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Urtegaten 9 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Urtegata 9.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 24.03.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnumer 201500149.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 10. februar 2022. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 17/521».

Kontakt

Matias Justvik
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80