Teatergatakvartalet – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Stormgård AS om gjennomføring av reguleringsplan for Teatergatakvartalet.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 16.06.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201609533.

Kopi av utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30). 

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 28. august 2022. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk merknaden med «Sak 19/563»

Kontakt

Arne Kristian Boiesen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80