Stenbråtveien 13-63 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Nye Hjem AS for gnr./bnr. 180/1, 180/522, 180/523, 180/535, 180/586.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201415168.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 22/2126».

Kontakt

Tuva Løbach Jørgensen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80