Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sommerrogata 1-Inkognitogata 37 - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av fortau, torg og friområde innenfor planområdet, og finansiering av sykkelvei i Henrik Ibsens gate.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Sommerrogaten Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Sommerrogata 1-Inkognitogata 37.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av blant annet fortau, torg og friområde innenfor planområdet, samt finansiering av sykkelvei i Henrik Ibsens gate.

Se vedlegg 3 for nøyaktig opptegning av planområdet

Reguleringsplanen ble vedtatt 05.09.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201603027.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "sak 16/733".

Høringsfrist 25. januar 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen og Margrethe Pran: tlf: 21 80 21 80