Sinsenveien 45-49 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Sinsenveien 45-49 AS og Sinsenveien 43 ANS om gjennomføring av reguleringsplan for Sinsenveien 45-49.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 20.10.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201307159.

Kopi av utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30). 

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 15. august 2022. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk merknaden med «Sak 20/596».

Kontakt

Francesca Vyvial
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80