Silurveien 18-20 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale
med Bonava Norge AS om gjennomføring av reguleringsplan for Silurveien 18-20.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 20.10.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201718857.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 5. mai 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/4269».

Kontakt

Arne Kristian Boiesen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale med vedlegg (PDF)