Poppelstien 1 og 2 med flere – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Poppelstien AS (Poppelstien) om gjennomføring av reguleringsplan for Poppelstien 1 og 2 med flere.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 15.12.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201700844.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 14. desember 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk merknaden med «Sak 22/324».

Kontakt

Hans Christian Tjønnås
Telefon

Dokumenter

Utbyggingsavtale med vedlegg (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3 Kartskisse - Eiendommen
Vedlegg 4 Kartskisse - Realytelsene
Vedlegg 5 Kartskisse - Kontantbidragstiltaket
Vedlegg 6 Kartskisse - Overdragelse av arealer
Vedlegg 7 Kostnadsberegning
Vedlegg 8 Firmaattest for Poppelstien