Pilestredet 75C med flere – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Pilestredet 75 C AS om gjennomføring av reguleringsplan for Pilestredet 75C med flere.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 16.12.2020 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201601745.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 10. februar 2022. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 21/2534».

Kontakt

Arne Kristian Boiesen
E-post: 
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80