Peter Møllers vei 13, Lørenvangen 22 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Orkla ASA og Selvaag Bolig for gnr. 124 bnr. 40, bnr. 295, bnr. 196, bnr. 257, bnr. 296, bnr. 209, bnr. 520. 

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201509417

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd. 

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 21/5010».

Kontakt

Francesca Vyvial
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80