Østerdalsgata 1A-L – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Østerdalsgata 1 Prosjekt AS for gnr./bnr. 232/400 m.fl.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202002020.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 12. april 2024.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 24/10980».

Kontakt

Kaja Marie Meyer Amundsen
Telefon