Mortensrud felt 16 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS for gnr./bnr. 179/1 og 180/521.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201801656.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 14. mars 2023.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 23/379».

Kontakt

Thea Olsen
Telefon