Middelalderparken – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i Middelalderparken.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Bane NOR SF om gjennomføring av reguleringsplan for Follobanen/Middelalderparken.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i Middelalderparken.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 28.08.2013 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201006489.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 8. august 2021.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 17/662».

Kontakt

Matias Justvik
Telefon: 21 80 21 80
E-post: 
postmottak@eby.oslo.kommune.no