Middelalderparken – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i Middelalderparken.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Bane NOR SF om gjennomføring av reguleringsplan for Follobanen/Middelalderparken.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i Middelalderparken.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 28.08.2013 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201006489.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 8. august 2021.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 17/662».

Kontakt

Matias Justvik
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 3 Landskapsplan (PDF)
Vedlegg 4 Godkjenning av landskapsplan (PDF)
Vedlegg 5 Hjemmelsoversikt (PDF)
Vedlegg 6 Rapport med kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse (PDF)
Vedlegg 7 Tiltaksliste (PDF)
Vedlegg 8 Erklæring om allmennhetens tilgang (PDF)
Vedlegg 9 Avtale om bruksrett og drift
Vedlegg 10 Avtale om overdragelse av justeringsplikt (PDF)
Vedlegg 11 Avtale om bruk av Rundskriv 40-metoden (PDF)
Vedlegg 12 Firmaattest BAne NOR SF (PDF)