Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Malerhaugveien 28 - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder finansiering og opparbeidelse av parkdrag, turvei og fortau.

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med M28 Bolig AS om gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 28.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av del av Østre parkdrag, turvei mellom Østre parkdrag og Malerhaugveien, samt fortau i Malerhaugveien mellom Stålverksveien 2 og gatetun i Malerhaugveien 20.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 26.09.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201402289.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varsel er i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "sak 14/896".

Høringsfrist er 28. januar 2019.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Elin Reitan Øyehaug: tlf: 21 80 21 80