Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Malerhaugveien 25, Ensjø – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Attivo Bolig Malerhaugen AS om gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 25.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen.


Reguleringsplanen er sendt fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til politisk behandling. Planforslaget er tilgjengelig i PBEs Saksinnsyn, saksnr. 201613113.

Avtalen er lagt ut på offentlig høring og kan leses hos EBY, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30), og på nett: www.eby.oslo.kommune.no under Kunngjøringer.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo. Eller: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Merk saken med «sak 14/4278»

Høringsfrist: 8. april 2019


Kontaktperson ved spørsmål:

A. Alexander Liland, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no