Lillevannsveien 72 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Lillevannsveien 72 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Lillevannsveien 72.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 27.09.2023 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201909753.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 3. juni 2024.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 24/10950».

Kontakt

Kaja Marie Meyer Amundsen
Telefon

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 3 Eiendommen (PDF)
Vedlegg 4 Kontantbidragstiltaket (PDF)
Vedlegg 5 Firmaattest(PDF)
Vedlegg 6 Garantimal (PDF)