Haslevangen 14 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Haslevangen 14 for gnr. 124 bnr. 202.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201415352.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 28. juni 2022.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak22/2425».

Kontakt

Francesca Vyvial
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80