Gullhaug torg 1 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Avantor Gullhaug Torg 1 AS for gnr. 77, bnr. 335 m. fl.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202011062.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 29. september 2023.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 23/2405».

Kontakt

Alexander Liland
Telefon