Godheimveien 7 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med GODHEIM EIENDOM AS for gnr. 172 bnr. 148.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201900075.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd. I

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 3. mai 2024.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 24/12903».

Kontakt

Hans Christian Tjønnås
Telefon