Filipstad – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og gjennomføringsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling starter opp forhandlinger om hhv. utbyggingsavtale og gjennomføringsavtale med Bane NOR Eiendom AS og Oslo Havn KF for gnr./bnr. 210/2, 210/30, 210/7 mfl.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan - og bygningsetaten, saksnummer 202001816.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan - og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17 - 4 første ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 1. juli 2021.

Innspill til forhandlingene kan sendes via post eller e-post til Byrådsavdeling for byutvikling. Merk saken med «Sak 20/3241»

Kontakt

Anette Kristin Solheim
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80