Ensjøveien 8 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med OBOS Nye Hjem AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 8.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 28.02.2024 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 202103851.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 14. juni 2024.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 24/11451».

Kontakt

Tuva Løbach Jørgensen
Telefon

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Overordnet plan VPOR Ensjø (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 4 Eiendommen (PDF)
Vedlegg 5 Realytelsene og andre ytelser (PDF)
Vedlegg 6 Byggeplan, gangforbindelse med tursti (PDF)
Vedlegg 7 Kontantbidragstiltakene (PDF)
Vedlegg 8 Anleggsbidrag (PDF)
Vedlegg 9 Kostnadsberegning (PDF)
Vedlegg 10 Firmaattest OBOS (PDF)
Vedlegg 11 Firmaattest Hilleren (PDF)
Vedlegg 12 Utkast til avtale om justeringsrett (PDF)
Vedlegg 13 Utkast til avtale om justeringsrett (PDF)