Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjøveien 4 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Ensjøveien 4 Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 4.

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen, vedtatt av bystyret 19.06.2019, er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201616414.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (klokken 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 19/1439».

Høringsfrist: 16. desember 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Runar Nedregård, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80