Brynsveien 17, Tvetenveien 12A mfl. – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Bryn Boligtomt 2 AS for gnr. 137 bnr. 88 mfl.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202105141.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Varsel om oppstart av forhandlinger er kunngjort 13. februar 2024.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 23/4104».

Kontakt

Alexander Liland
Telefon