Kunngjøringer

Høring: Vannforvaltningsplaner

Vannforvaltningen i Norge skal bidra til beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Vannforvaltningsplanene som gjelder for Glomma Vannregion, og som Vannområde Oslo er en del av, ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Arbeidet med å revurdere og oppdatere planene har startet, slik at nye planer skal være klare til å gjennomføres fra årene 2022 til 2027. 

Høringsinnspill sendes skriftlig til Østfold fylkeskommune.

Frist for innspill

Høringsfrist er 30. juni 2019.