Til innhold
Kunngjøringer

Høring: Vannforvaltningsplaner

Vannforvaltningen i Norge skal bidra til beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Vannforvaltningsplanene som gjelder for Glomma Vannregion, og som Vannområde Oslo er en del av, ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Arbeidet med å revurdere og oppdatere planene har startet, slik at nye planer skal være klare til å gjennomføres fra årene 2022 til 2027. 

Høringsinnspill sendes skriftlig til Østfold fylkeskommune.

Frist for innspill

Høringsfrist er 30. juni 2019.

Her kan du lese mer om høringen og gi ditt innspill.