Til innhold
Kunngjøringer

Gi innspill til høringsutkast – Forsøksordning parkeringstillatelser for bildeling

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Om høringsutkastet

Oslo kommune ønsker å legge til rette for økt bruk av bildeling. I den forbindelse har Bymiljøetaten utarbeidet et utkast til en forskrift som legger til rette for en forsøksordning der det åpnes for at bildelingsbiler kan få oppstillingsplass på offentlig gategrunn og tillatelse til å parkere i områder der det er innført beboerparkering.

Last ned høringsnotat om forskrift om parkeringstillatelser ved bildeling i Oslo kommune (PDF 1MB)

Frist for innspill

Fristen for å gi innspill til utkastet er 15. februar.

Send inn innspill

Send innspill til postmottak@bym.oslo.kommune.no