Kunngjøringer fra Brann- og redningsetaten

Høring: forslag til ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr

Brann- og redningsetaten har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr, som nå er ute på høring. Forslaget er sendt på høring til et bredt utvalg foreninger, foretak og offentlige instanser.

Høringsfrist

Frist for skriftlige uttalelser er mandag 17. august 2020.

Høringssvar

Høringssvar sendes til Brann- og redningsetaten enten per e-post eller post. Høringssvar merkes med saksnummer 20/516.

Dokumenter