Tilfluktsrom

Tilfluktsrom skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.

Om tilfluktsrom

I fredstid er de fleste tilfluktsrom i bruk til andre formål, for eksempel treningsrom eller lager. Hvis det er fare for krig, vil myndighetene gi informasjon om tilfluktsrom. De vil da bli ryddet og klargjort i løpet av 72 timer.

I Oslo er det både offentlige og private tilfluktsrom. Det finnes ikke bestemte tilfluktsrom for deg, med mindre det finnes et tilfluktsrom i borettslaget ditt eller i bygningen der du jobber.

Offentlige tilfluktsrom

Kommunen eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene i Oslo. Ved fare for krig er det Sivilforsvaret som klargjør og drifter disse tilfluktsrommene.

Alle kan bruke et offentlig tilfluktsrom. Det er flest tilfluktsrom i sentrum hvor folk ferdes på vei til og fra ulike steder i byen.

Finn plasseringen til de offentlige tilfluktsrommene i kartløsningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom finnes i enkelte kontorbygg, bedrifter og flere borettslag. Eier av bygget er ansvarlig for å vedlikeholde rommet i fredstid. Eier har også ansvar for å klargjøre og drifte det ved en beredskapssituasjon.

Private tilfluktsrom er forbeholdt de som oppholder seg i bygningen. Noen av disse tilfluktsrommene er beregnet for personer i samfunnskritiske funksjoner.

Opplysninger om private tilfluktsrom kan bare gis av DSB og kun til myndighetsorganer med tjenstlig behov. Eier av privat tilfluktsrom kan offentliggjøre opplysninger etter en risikovurdering.

Dette skal du gjøre dersom flyalarmen går

I en situasjon med fare for krig, skal du søke til nærmeste sikre sted når flyalarmen går. Eksempler kan være ned i kjeller, trappesjakter eller rom innover i bygget, bort fra vinduer.

Alle tilfluktsrom skal være skiltet, og ved en krigssituasjon vil skilting bli synligere enn i fredstid.

Du kan finne mer informasjon om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret.