Jodtabletter, jod og atomberedskap

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og bør være en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Bare ta jodtabletter hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir beskjed om det.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker.

11 spørsmål og svar om jodtabletter fra Direktoratet for stråling og atomsikkerhet.

Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller institusjoner for barn, sørger Oslo kommune for utlevering av tabletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette.

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.