Jodtabletter, jod og atomberedskap

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler deg ha jodtabletter hjemme.

Om jodtabletter

Opptak av radioaktivt jod øker risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Dersom en atomulykke fører til utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter blokkere opptaket av radioaktivt jod. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Målgruppene for bruk av jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod i kroppen, og vil ha mest nytte av tablettene. Det kan også bli gitt råd om inntak av jodtabletter til voksne mellom 18 og 40 år.

11 spørsmål og svar om jodtabletter fra Direktoratet for stråling og atomsikkerhet.

Jodtabletter er en del av egenberedskapen

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og bør være en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at anbefaling er gitt fra Kriseutvalget for atomberedskap, og innen 4 timer etter eksponering for radioaktivt jod i luft, mat eller drikke.

Utdeling av jodtabletter til barn og unge

I Oslo kommune er jodtabletter lagret i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn og unge oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse der nasjonale myndigheter anbefaler å ta jod i oppholdstiden, vil barn og unge som er tilstede få utdelt jodtabletter.
Dersom foresatte ikke ønsker at barna skal få utdelt jodtabletter, må foresatte aktivt reservere barna sine fra det på forhånd. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema gitt fra skolen, barnehagen eller institusjonen.

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Hold deg orientert via internett, tv og radio.