Evakuering

Dersom en situasjon i et område innebærer fare for liv og helse for innbyggere som befinner seg der, kan Politiet beslutte og beordre evakuering. Ved en evakuering skal kommunen sørge for helsehjelp og sosiale tjenester til de evakuerte og deres pårørende.

Politiets rolle og ansvar

Det er kun Politiet som kan pålegge innbyggere å evakuere. Tiltaket kan benyttes i ulykkes- eller katastrofetilfeller der liv og helse til et større antall mennesker er truet på grunn av en pågående eller potensiell faresituasjon.

Evakueringen vil gjelde innenfor et avgrenset geografisk område for faresituasjonen. Eksempler på hendelser hvor evakuering kan være aktuelt er brann, fare for utslipp av farlig gass, eksplosjonsfare, flom eller skredfare.

Politiet foretar ofte vurdering av behov for evakuering i samarbeid med andre myndigheter. Gjennomføring av evakuering skjer i samarbeid med kommunen og andre aktører.

Dette skal du gjøre dersom du får beskjed om å evakuere

Får du varsel om å evakuere må du alltid følge Politiets instruksjoner. Forlat huset umiddelbart dersom du blir bedt om det. Skru av komfyren og stekeovnen, lukk vinduer og lås døren.

Ved en evakuering er du ansvarlig for å ta vare på deg selv så langt som mulig. Det betyr at alle som kan selv må sørge for transport, husly og mat. Kommunen må prioritere å hjelpe innbyggere som får hjemmetjenester, institusjonstjenester og andre som ikke selv har mulighet til å evakuere.

Som del av din egenberedskap bør du tenke gjennom hvor du og dine kan evakuere til. Det kan for eksempel være familie eller bekjente som bor i et annen del av byen eller i en nabokommune.

Dette bør du ha med

• Identifikasjonspapirer som pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort

• Lommebok, mobiltelefon og lader

• Klær og toalettsaker for tre dager

• Medisiner som du eller andre i familien trenger

• Utstyr til små barn (bleier, babymat, tåteflasker, leker)

En kvinne og et barn på vei inn i et hus
Bilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Kommunens rolle og ansvar

Kommunen skal ivareta alle som bor og oppholder seg i kommunen. I Oslo kommune er Helseetaten og Bydelene sentrale i denne delen av kommunens beredskapsansvar.

Kommunen vil hjelpe innbyggere som ikke har mulighet til å evakuere seg selv, blant annet de som får hjemmetjenester og institusjonstjenester.

Ved en evakuering skal kommunen sørge for innkvartering for de evakuerte. Kommunen skal ivareta behov for helsetjenester og sosiale tjenester både til evakuerte og deres pårørende, og til lokalsamfunnet.

Evakuerte- og pårørendesenter

Ved en evakuering kan det være nødvendig å opprette og drifte et evakuerte- og pårørendesenter (EPS). Et EPS er et kortsiktig hjelpetiltak i en akuttfase for de evakuerte og deres pårørende.

På senteret vil evakuerte og pårørende få informasjon om hva som skjer og få tilbud om samtale med helsepersonell. Evakuerte på senteret vil få tilbud om enkel overnatting og bevertning.

Husdyr, bortsett fra førerhund, kan ikke oppholde seg i evakuerte- og pårørendesenter.