Frokostseminar: prosjekt Hjemmeveiledning

Bydel Søndre Nordstrand og Delprogram oppvekst og utdanning arrangerte 15. februar et frokostseminar om erfaringer og resultater fra prosjektet «Hjemmeveiledning – barn med nedsatt funksjonsevne». Se video og last ned dokumenter her.

Informasjonsplakat

Hvordan kan vi skape et godt veiledningstilbud til familier med barn med nedsatt funksjonsevne? I dette frokostseminaret fortalte vi om arbeidsmetoden og vi lanserte også en håndbok som viser til erfaringer og metodeutvikling fra prosjektet. Håndboken er spesielt relevant for deg som jobber med barn og unge, eller om du er nysgjerrig på hvordan veiledningstilbudet har blitt etablert.

Program

Velkommen v/ Marthe Scharning Lund, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Introduksjon om prosjektet og presentasjon av håndboka v/ Gry Østby og Ebba Boro Falch
Panelsamtale.

Du kan se seminaret ved å følge denne lenken

Last ned presentasjon ved å følge denne lenken

Last ned håndboken ved å følge denne lenken

Last ned evaluering av prosjektet ved å følge denne lenken

Om seminaret:

«Hjemmeveiledning – barn med nedsatt funksjonsevne» er et prosjekt som har vært testet ut og gjennomført i perioden januar 2019 til desember 2022 i bydel Søndre Nordstrand. Prosjektet har blitt tatt godt imot av familier som har vært en del av prosjektet og en av familiene forteller at hjemmeveiledning har vært avgjørende i en hektisk hverdag:
«At dere har kommet hjem til oss har skapt en ro i familien. Vi har mange andre møter rundt barnet, og den fleksibiliteten har vært utrolig viktig. Du har ikke fasiten, men det at du kommer hjem over tid gjør at vi får muligheten til å gå veien i vårt tempo og du går den sammen med oss. Dette har vært helt avgjørende».

Prosjektet har utviklet en håndbok som er ment som en veileder i arbeidsmetode til andre kommuner og bydeler som vurderer å etablere tilsvarende veiledningstilbud. Her presenterer vi prosjektets viktigste funn og suksesskriterier, peker på sentrale arbeidsmetoder og tilhørende verktøy, som kan være relevant i tilsvarende tjenester. Målgruppen til prosjektet har vært familier med barn mellom 0 og 18 år med nevroutviklingsforstyrrelser. Prosjektet er et lavterskeltilbud det skal være lett å kontakte og innebærer veiledning hjemme hos familiene i dagligdagse situasjoner som oppleves utfordrende.

Rapporter og dokumenter

Her kan du finne en liste over rapporter og dokumenter.

Hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne