Bylivsmidler 2024

Byrådet ønsker mer offentlig-privat samarbeid og prioriterer 17 millioner til en tilskuddsordning for bylivstiltak i privat regi og nesten 20 millioner til flere, bedre og grønnere lekeplasser.

Hva er bylivstilskudd?

Bylivstilskudd er en søknadsordning med formål om å støtte privatpersoner, grupper, foreninger og næringsliv som ønsker å gjennomføre små og store utendørstiltak og aktiviteter som bidrar til økt byliv. Det skal være enkelt og attraktivt for private aktører å bidra.

Les mer om ordningen og søk om tilskudd.

Hva går pengene til?

Nesten 20 millioner går til flere og bedre leke- og aktivitetsplasser i sentrum og på Tøyen. Christian Frederiks plass ved Oslo S har vært lekeplass siden 2019, nå ønsker byrådet å utvide tilbudet. Her kan det bli en stor lekeplass på inntil 1500 kvm med mer grønt.

På Tøyen blir det en helt ny naturlekeplass i Tøyenparken, etter innspill fra beboere og barnehager i området. Oppgradering av en liten nabolags-lekeplass i Schübelers gate er også planlagt. Tøyen er et av Oslos tettest befolkede områder og derfor blir det ekstra viktig å etablere flere lekeplasser slik at barn har trygge og grønne uteområder å leke i.

I tillegg til nye lekeområder vil flere torg- og byrom oppgraderes, for eksempel Stortorget som vil få et skikkelig løft med møblering og nytt liv i fontenen.

Hva prioriterer Bylivsmidlene i 2024?

  • Økt fokus på næringsliv og privat initiativ: kommunen som smidig tilrettelegger og samarbeidspartner
  • Tilskuddsordning for økt byliv styrkes kraftig
  • Flere områder for lek og aktivitet, samt oppgradering av torg og byrom.
Tiltak 2024
TiltakKostnad i NOK
Lek og aktivitet19 931 000
Bylivstilskudd17 000 000
Levende byrom4 000 000
Park- og byromsoppgraderinger4 000 000
Byleie2 200 000

Mer informasjon

Les pressemeldingen om bylivsmidlene, 25. april 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt ta kontakt på e-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no