Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 5. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05.03.2018 (PDF 225KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05.03.2018 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 05.03.2018 (PDF 148KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.11.2017
2/18
Ny vannforsyning Oslo - Varsling oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
3/18
Forskrift 167-2018 Forslag til regulering i Lille Frøens vei mellom Apalveien og Villaveien
4/18
Forskrift 226-2018 Forslag til regulering i Tråkka mellom Østre Holmensvingen og Dalsveien
5/18
6/18
8/18
Varsel om oppstart av detaljregulering for Ris kirke med kirkegård og Ris menighetsbarnehage
9/18
Forskrift 222-2018 Forslag til regulering i Sturlas vei mellom Holmenkollveien og Eddaveien
10/18
11/18
Forskrift 238-2018 Forslag til regulering Persbråtan sløyfe fra Sørkedalsveien