Politikk og politiske møter

Inger Thommessen

BU-konsulent

Telefon: 924 86 282

E-post:

Vestre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019 - 2023.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 950 83 000

Bård Thorheim

Thorheim, Bård Ludvig (Høyre)

Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 975 45 181

Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 905 02 002

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 452 03 335

Oscar Husebye

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 400 47 022

Anita Asdahl Hoff

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

Sara Wilsgaard

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 957 07 878

Anita Leirvik

North, Anita Leirvik (Høyre)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 924 41 344

Vibeke Nenseth

Nenseth, Vibeke |Gruppeleder Miljøpartiet de Grønne| (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 920 43 407

Knut Frederik Horn

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 922 14 020

Peter Hausken

Hausken, Peter |Gruppeleder Arbeiderpartiet| (Arbeiderpartiet)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 916 71 711

Kafia Mohamud

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Telefon: 413 93 134

Gaarden, Torfinn Lødøen |Gruppeleder Venstre| (Venstre)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 934 54 298

Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 906 06 746

Lange, Ellen|Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 970 99 286

Cappelen, H. Johan (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Kaasa, Johannes (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 905 07 615

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 70 880

Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Storrøsten, Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bjøro, Terje

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 83 528

Holm, Pia Gjesme (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Stenhagen, Alexander G. Tropé (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 412 04 989

Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bragstad, Torunn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite