Vestre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Medlemmer

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon
Anita Asdahl Hoff

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Oscar Husebye

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon
Sara Wilsgaard

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Anita Leirvik

North, Anita Leirvik |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon
H. Johan Cappelen

Cappelen, H. Johan (Høyre)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Vibeke Nenseth

Nenseth, Vibeke |Gruppeleder Miljøpartiet de Grønne| (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Knut Frederik Horn

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Peter Hausken

Hausken, Peter |Gruppeleder Arbeiderpartiet| (Arbeiderpartiet)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Anne Karin Lindahl (A)

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon
Torfinn Lødøen Gaarden

Gaarden, Torfinn Lødøen |Gruppeleder Venstre| (Venstre)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon
Ellen Lange

Lange, Ellen|Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Gjeruldsen, Inger (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Kaasa, Johannes (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Næsmoen, Per Gunnar

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Telefon

Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Storrøsten, Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bjøro, Terje

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Hanssen, Lars Mattis H. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon