Tidligere møter i Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd og eldrekomite