Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen (nedlagt fra 26.10.2023)

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Ta kontakt med kontaktperson dersom du ønsker å delta i åpen halvtime.

Saker og møter i helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon