Politikk og politiske møter

E-post:

Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Anita Asdahl Hoff

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 918 53 398

Holland, Beate (Fremskrittspartiet)

Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

Holtung, Jaswinder

Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 412 04 989

Brook, Jennifer

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Nestleder av Vestre Aker seniorråd