Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 14.09.2017