2019

Oppnevning av Vestre Aker Seniorråd for valgperioden 2019-2023