Søknad - Vinderen Sushi - Uttalelse til søknad om skjenkebevilling