Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 19.04.18