Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune - bystyrets vedtak