Forskrift 884-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Gaupefaret og Vassfaret