Årsmelding 2017 - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne