Tilsyn ved Røahjemmet (Hovseterhjemmet) 12.06.2017