Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 09.11.2017