Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 04.05.2017