Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 21.08.2017