Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.05.2017